वर्ग पुनर्मिलन

ठेगाना परिवर्तन आवेदन फारम

[आवश्यक]तपाईंको नाम

पहिलो नाम

[आवश्यक]फुरिगाना

उपनाम イ イ

जन्म मिति

西暦 महिना

लिङ्ग

[आवश्यक]स्नातक वर्ष

西暦

[आवश्यक]भर्ना गरिएको विभाग
[आवश्यक]भर्ना हुँदा विभाग

बिषय

[आवश्यक]नयाँ ठेगाना
-
राज्य / प्रान्त
सहरको ठेगाना
हवेली / भवनको नाम
旧姓

जसले आफ्नो थर परिवर्तन गरेका छन्

[आवश्यक]फोन नम्बर

- -

[आवश्यक]सेलफोन नम्बर

- -

[आवश्यक]इ - मेल ठेगाना

कार्यस्थल कम्पनी नाम 
शाखाको नाम 
विभाग वा काम शीर्षक 
連絡 先  उदाहरण: ०06०-१२1234-5678
प्रतिलिपि अधिकार (C) यात्रा जर्नल शैक्षिक फाउन्डेशन।