शैक्षिक न्यायिक व्यक्ति यात्रा जर्नल एकेडेमी ओसाका रेलवे र पर्यटन कलेज शैक्षिक न्यायिक व्यक्ति यात्रा जर्नल एकेडेमी ओसाका रेलवे र पर्यटन कलेज

* उच्च शिक्षाको लागि नयाँ अध्ययन समर्थन प्रणालीको अधीनमा रहेका विद्यालयहरू
* अप्रिल 2024 स्कूलको नाम हस्पिटालिटी टुरिज्म कलेज ओसाकाबाट परिवर्तन गरियो

यातायात पहुँच

ओसाकाको केन्द्रमा रहेको विद्यालय भवन
उत्कृष्ट पहुँच!

550-0002-2 एडोबोरी, निशी वार्ड, ओसाका सिटी, ओसाका प्रिफेक्चर 1-25

विद्यालयको लागि निर्देशनहरू

घर देखि विद्यालय जाने बाटो
तपाईं पनि खोजी गर्न सक्नुहुन्छ!

यातायात खर्च अनुदान प्रणाली

यो एक प्रणाली हो जसले हाम्रो विद्यालयको खुला क्याम्पस, विशेष कार्यक्रमहरू, र टाढाबाट विद्यालय भ्रमणहरूमा भाग लिनेहरूका लागि यातायात खर्चको अंश अनुदान दिन्छ।
जब तपाइँ खुला क्याम्पस, विशेष कार्यक्रमहरू, वा विद्यालय भ्रमणहरूमा भाग लिनुहुन्छ, यसलाई चार्जमा रहेको व्यक्तिबाट प्राप्त गर्न निश्चित हुनुहोस्।

क्षेत्रअनुदान रकमउपक्षेत्र
जिल्ला ए¥ 12,000होक्काइडो, कागोशिमा (निशिनुमोटे शहर, अमामी शहर, कागोशिमा काउन्टी, कुमागे काउन्टी, ओशिमा काउन्टी), ओकिनावा
जिल्ला बि¥ 10,000 Aomori, Iwate, Miyagi, Akita, Yamagata, Fukushima, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Niigata, Yamanashi, Nagano, Fukuoka, Saga, Nagasaki, Oita, Kumamoto, Miyazaki, Kagoshima (माथि बाहेक)
जिल्ला सी¥ 8,000सैतामा, चिबा, टोकियो, कानागावा, शिजुओका, टोयामा, इशिकावा, शिमाने, हिरोशिमा, यामागुची, एहिमे, कोची
जिल्ला डि¥ 5,000 फुकुई, गिफु, आइची, मि (ओवासे शहर, कुमानो शहर, किटामुरो काउन्टी, मिनामिमुरो काउन्टी), क्योटो (क्योटांगो शहर, मियाजु शहर, योसा काउन्टी), ह्योगो (असागो शहर, टोयोका शहर, मिकाटा काउन्टी, याबु शहर), वाकायामा ( शिंगु सिटी, निशिमुरो काउन्टी, हिगाशिमुरो काउन्टी), तोटोरी, ओकायामा, तोकुशिमा, कागावा
जिल्ला ई¥ 3,000 Mie (माथिको बाहेक), शिगा (इनुकामी-गन, आइची-गन, हिगाशियोमी-शी, माइबारा-शी, ताकाशिमा-शी, नागाहामा-शी, हिकोने-शी, ओमिहाचिमन-शी, कोगा-शी, गामो-गन, कोनान-शी), क्योटो (आयाबे-शी, फुकुचियागुनई, माइबारा-शी, माइबारा-शी, फुकुचियामा-शी), -शी, अको-गन, सायो-गन, शिसो-शी, आयोई-शी, तात्सुनो-शी, इबो-गन, कान्जाकी-गन, हिमेजी शहर, कासाई शहर, टाका काउन्टी, ताम्बा शहर, सासयामा शहर, निशिवाकी शहर, आवजी शहर, मिनामियावाजी शहर, सुमोटो शहर, वाकायामा सिटी, ह्वाकायामा शहर
जिल्ला एफ¥ 1,000 शिगा (माथि बाहेक), क्योटो (माथिको बाहेक), ह्योगो (अमागासाकी शहर र माथि), नारा, वाकायामा (माथि बाहेक), ओसाका (सेनान जिल्ला, हन्नान शहर, सेन्नान शहर, इजुमिसानो शहर, काइजुका) शहर, किशिवाडा शहर, कावाची नागानो शहर, मिनामिकवाची काउन्टी, टोयोनो काउन्टी)
क्षेत्रजिल्ला एअनुदान रकम¥ 12,000
उपक्षेत्र
होक्काइडो, कागोशिमा (निशिनुमोटे शहर, अमामी शहर, कागोशिमा काउन्टी, कुमागे काउन्टी, ओशिमा काउन्टी), ओकिनावा
क्षेत्रजिल्ला बिअनुदान रकम¥ 10,000
उपक्षेत्र
Aomori, Iwate, Miyagi, Akita, Yamagata, Fukushima, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Niigata, Yamanashi, Nagano, Fukuoka, Saga, Nagasaki, Oita, Kumamoto, Miyazaki, Kagoshima (माथि बाहेक)
क्षेत्रजिल्ला सीअनुदान रकम¥ 8,000
उपक्षेत्र
सैतामा, चिबा, टोकियो, कानागावा, शिजुओका, टोयामा, इशिकावा, शिमाने, हिरोशिमा, यामागुची, एहिमे, कोची
क्षेत्रजिल्ला डिअनुदान रकम¥ 5,000
उपक्षेत्र
फुकुई, गिफु, आइची, मि (ओवासे शहर, कुमानो शहर, किटामुरो काउन्टी, मिनामिमुरो काउन्टी), क्योटो (क्योटांगो शहर, मियाजु शहर, योसा काउन्टी), ह्योगो (असागो शहर, टोयोका शहर, मिकाटा काउन्टी, याबु शहर), वाकायामा ( शिंगु सिटी, निशिमुरो काउन्टी, हिगाशिमुरो काउन्टी), तोटोरी, ओकायामा, तोकुशिमा, कागावा
क्षेत्रजिल्ला ईअनुदान रकम¥ 3,000
उपक्षेत्र
मि (माथिको बाहेक), शिगा (इनुकामी-गन, आइची-गन, हिगाशी-ओमी सिटी, माइबारा सिटी, ताकाशिमा सिटी, नागाहामा सिटी, हिकोने सिटी, ओमिहाचिमन सिटी, कोका सिटी, गामो-गन, कोनान सिटी), क्योटो (आयाबे शहर, फुकुचियामा शहर), माइजुरु शहर, फुनाई काउन्टी, नान्टान शहर), ह्योगो (अको शहर, अको काउन्टी, सायो काउन्टी, शिसो शहर, आयोई शहर, तात्सुनो शहर, इबो काउन्टी, कान्जाकी काउन्टी, हिमेजी शहर, कासाई शहर, टाका काउन्टी, तान्बा सिटी), सासायामा सिटी, निशिवाकी सिटी, आवजी सिटी, मिनामियावाजी सिटी, सुमोटो सिटी), वाकायामा (तानाबे सिटी, गोबो सिटी, हिडाका काउन्टी)
क्षेत्रजिल्ला एफअनुदान रकम¥ 1,000
उपक्षेत्र
शिगा (माथि बाहेक), क्योटो (माथिको बाहेक), ह्योगो (अमागासाकी शहर र माथि), नारा, वाकायामा (माथि बाहेक), ओसाका (सेनान जिल्ला, हन्नान शहर, सेन्नान शहर, इजुमिसानो शहर, काइजुका) शहर, किशिवाडा शहर, कावाची नागानो शहर, मिनामिकवाची काउन्टी, टोयोनो काउन्टी)
 • सहभागी स्वयम्/आफै र परिवारका १ जना सदस्य सम्म
 • हालको हाई स्कूलका विद्यार्थीहरू, विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू, जुनियर कलेजका विद्यार्थीहरू, र व्यावसायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागि यातायात खर्च सब्सिडीहरू उपलब्ध छन्।कृपया दिनमा आफ्नो विद्यार्थी परिचय पत्र ल्याउनुहोस्।
 • यातायात खर्चमा वर्षमा तीन पटकसम्म अनुदान दिइनेछ।
 • कृपया ध्यान दिनुहोस् कि पहिले नै आवेदन गरिसकेकाहरूलाई यातायात खर्चमा अनुदान दिइने छैन।

नि:शुल्क राजमार्ग बस (सीमित अवधि)

यो एक सेवा हो जसमा विश्वविद्यालयले तपाईंको शहरबाट सञ्चालन हुने "हाइवे बस" को पूरा खर्च वहन गर्दछ।

आवेदन प्रवाह

पहिले, आवेदन फारम वा फोन (०१२०-५५०-८६१) प्रयोग गरेर घटनाको लागि आरक्षण गर्नुहोस्!
राजमार्ग बसको लागि रिजर्भेसन गरेपछि, कृपया कुल रकमको लागि फेरि भर्ना परामर्श कक्षमा कल गर्नुहोस्।
 • टिकट खरिद गर्दा,रसिदप्राप्त गर्न नबिर्सनुहोस्
जब तपाईं स्कूल आउनुहुन्छ, हामी तपाईंलाई रसिदको सट्टामा बस भाडा दिनेछौं।
 • कृपया आफ्नो विद्यार्थी परिचय पत्र ल्याउन निश्चित हुनुहोस्।
 • बस भाडा हस्तान्तरण गर्दा,रसिदआवश्यक छ, त्यसैले कृपया यसलाई हराउन नदिनुहोस्।
 • कृपया तपाईको लागि सुविधाजनक मिति र समयमा राजमार्ग बसको व्यवस्था गर्नुहोस्।
 • यो एकतर्फी (आउटबाउन्ड/रिटर्न) को लागि मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ।व्यक्ति आफैले मात्र आवेदन / सहभागी हुन सक्छ।
 • यदि यो एक मात्र तरिका हो भने, "यातायात खर्च अनुदान प्रणाली" लागू हुँदैन।
 • ढिलो आइपुग्ने वा चाँडो छोड्नेहरू योग्य नहुन सक्छन्।
सम्पर्क जानकारी
भर्ना परामर्श कोठा0120-550-861
550-0002-2 एडोबोरी, निशी वार्ड, ओसाका सिटी, ओसाका प्रिफेक्चर 1-25